slovensky
english


Extra

Prihlasovanie sa na témy diplomových prác na akademický rok 2016/17 - výsledky [26.10.2016]
 
Zahraničná exkurzia Česko-Nemecko 2017 - prihlasovanie do 20.11.2016 [19.10.2016]
 

Oznamy

Reg. geografia sveta - vybrané problémy (3) SNŠ - program prednášok a zadania, prednášky [21.10.2016]
Regionálna geografia sveta [mZ_RG 2]
 
Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - program prednášok, prednášky [21.10.2016]
[mZ_RG 2]
 
Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky [21.10.2016]
Historická geografia
 
Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky [21.10.2016]
Tematická kartografia [ZRR1]
 
Sylaby k testu 1 [18.10.2016]
Regionálna geografia sveta 3 [3upGEAJ,GENJ,BIGE]
 
Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, eseje, prednášky [07.10.2016]
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG 1]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Publikácia: Geografia Ázie
Adoptívne dievčatko katedry

Maco SomeTimes

© 2011 - 2015