slovensky
english

Mgr. Michala Sládeková Madajová, PhD.

vedecký spolupracovník

Kontakt
Vedecké zameranie
Pedagogické zameranie
Vybrané publikácie
Riešené granty
Na prevzatie
 

Vedecko-výskumné zameranie

- štatistické metódy v regionálnej geografii
- časovo-priestorová analýza v regionálnej geografii
- harmonizácia a areálová interpolácia geografických dát
- hodnotenie zraniteľnosti sociálneho systému v manažmente
povodňového rizika na regionálnej a lokálnej úrovni


ORCID ID:
https://orcid.org/0000-0001-5382-8862
© 2011 - 2015