slovensky
english

Extra

Harmonogram obhajob DP a štátnych skúšok na KRG - máj 2018 (odbor a učiteľstvo geografie) [20.05.2019]
 
Prihlasovanie na témy bakalárskych prác vedené na KRG na akademický rok 2019/20 [02.05.2019]
 
Finalizácia a odovzdávanie bakalárskych prác na KRG máj 2019 [29.04.2019]
 

Oznamy

Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák) [22.05.2019]
[ZRR]
 
UPGaRG Podmienky absolvovania, cvičenia a zadania (Gurňák) [22.05.2019]
Úvod do politickej a regionálnej geografie
 
Opravné písomky 21.5.0 o 9.00 [20.05.2019]
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]
 
RGS1 - výsledky [16.05.2019]
Regionálna geografia sveta 1 [2uGe]
 
Regionálna geografia Slovenska - testovanie B [30.04.2019]
 
Priebežné výsledky [27.04.2019]
[3upBIGE, MAGE, GEHi, GESJ, TVGE, GEAJ, GENJ]
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Čo sme nové napísali


Fotografia dňa


Adoptívne dievčatko katedry
Čo je Maco SomeTimes


Maco SomeTimes 04/2018


Archív Maca SomeTimes
© 2011 - 2015