slovensky
english

Extra

Honduras 2019 [10.10.2018]
[odbor geografia a učitelia geografie]
 
Prednáška a diskusia na Transsibírskej magistrále [09.10.2018]
Čaj po šiestej [odbor geografia a učitelia geografie]
 
Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG 2018/2019 [09.10.2018]
[1. ročník mgr. štúdia]
 
Geografická cykloexkurzia CykloAustria 2019 [05.10.2018]
 
Špeciálny seminár z regionálnej geografie (5) - povinný poster pre končiacich diplomantov! [03.10.2018]
[mZ-RG]
 
Minimum kreditov za povinne voliteľné predmety [02.10.2018]
 
Exkurzia SpolUkMoRu 2019 [02.10.2018]
 
Ponuka stáže na BSK [01.10.2018]
[študenti magisterského štúdia]
 
GeoWíkend I [21.09.2018]
[odbor geografia a učitelia geografie]
 
Island 2019 - Živý ostrov [20.09.2018]
Zahraničná exkurzia [odbor geografia a učitelia geografie]
 

Oznamy

Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky [10.10.2018]
Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000 [mZ-RG 1]
 
Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky [10.10.2018]
Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS)
 
Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu a prednášky [09.10.2018]
[ZRR1]
 
Podmienky získania kreditov za predmet Všeobecná geografia [08.10.2018]
Všeobecná geografia [odbor geografia]
 
Podmienky získania kreditov za predmet Geografia mikroregiónu 1 [08.10.2018]
Geografia mikroregiónu [GRR]
 
Geografia maloobchodu a spotreby: podmienky absolvovania [08.10.2018]
 
Geografia Slovenska: podmienky absolvovania predmetu [08.10.2018]
 
Bc. seminár: podmienky absolvovania [08.10.2018]
 
Reg. geografia sveta - vybrané problémy (3) SNŠ - program prednášok [08.10.2018]
[mZ_RG 2]
 
Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - prednášky [08.10.2018]
[mZ_RG 2]
 
RG sveta Amerika, Afrika [03.10.2018]
Regionálna geografia sveta [uGE]
 
Regionálna geografia - vybrané problémy - podmienky [03.10.2018]
Regionálna geografia sveta - VP (1) [1mZ-RG]
 
Regionálna geografia sveta - Európa a SNŠ - podmienky cvičení [03.10.2018]
Regionálna geografia sveta 2 [3upBIGE,GEAJ]
 
RGS2 podmienky a priebežné hodnotenie [03.10.2018]
Regionálna geografia sveta 2 [TvGe, MaGe, NjGe]
 
Regionálna geografia Slovenska (cvičenia, skupina BIGE) [03.10.2018]
Geografia Slovenska (cvičenia) [1mupBIGE]
 
Tematicka kartografia - podmienky cvičenia, zadanie č.1 [02.10.2018]
Tematická kartografia [1ZRR]
 
Metódy tvorby vedeckej publikácie - zmena termínu [02.10.2018]
[mZ-RG 2]
 
baum2020 - 1. konferencia Bratislava a okolie [27.09.2018]
 
Cvičenia z Geo SVK (2), 3ZRR, sk.B [27.09.2018]
Geografia Slovenska 2 (cvičenia) [3ZRR sk.B]
 
Bc. seminár [24.09.2018]
 
Geografia Slovenska [24.09.2018]
Geografia Slovenska
 

Archív

Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
PriF UK, Ilkovičova 6, Mlynská dolina
842 15 Bratislava
tel: +421 (0)2 602 96 437
fax:+421 (0)2 654 29 064

Ostatné

Čo sme nové napísali


Fotografia dňa


Adoptívne dievčatko katedry
Čo je Maco SomeTimes


Maco SomeTimes 04/2018


Archív Maca SomeTimes
© 2011 - 2015