slovensky
english
 

Na tomto pracovisku sa realizuje projekt s podporou
Agentúry na podporu výskumu a vývoja

APVV-20-0302

Alternatívne potravinové siete:
od konzumnej k udržateľnej spotrebe


Riešiteľský kolektív

Ciele projektu

Výstupy

Projekt a médiá

Tlačová konferencia 10. 8. 2021: Vplyv pandémie COVID-19 na zmeny nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku

Dňa 10. 8. 2021 sa na Prírodovedeckej fakulte UK uskutočnila tlačová konferencia k ďalším čiastkovým výsledkom výskumu projektu. Išlo o výskum zmien nákupného správania spotrebiteľov na Slovensku pod vplyvom pandémie COVID-19.
Výsledky výskumu prezentovali Milan Zeman, Kristína Bilková a František Križan (foto).


Tlačová správa poskytnutá médiám
© 2011 - 2015