slovensky
english


Výsledky z testov

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
27.12.2015
#1798

Prílohy k oznamu

2upGEAJ+GENJzima2015-16-12-18.rar [.rar] 10.52 kB 
2upBIGE+MAGEzima2015-16-12-18.rar [.rar] 11.39 kB 
© 2011 - 2015