slovensky
english


Výsledky z opravných testov 20.1.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
25.01.2016
#1809

Prílohy k oznamu

2upGEAJ+GENJzima2015-20-01-13.rar [.rar] 10.75 kB 
2upBIGE+MAGEzima2015-20-01-13.rar [.rar] 11.75 kB 
© 2011 - 2015