slovensky
english


Úvod do politickej geografie: Podmienky absolvovania predmetu, cvičenia, zadania

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Úvod do politickej a regionálnej geografie.

V priloženom súbore sú rozpísané podmienky, ktoré musí splniť absolvent Úvodu do politickej a regionálnej geografie. V súbore sú tiež pokyny a zoznamy ohľadom uznania zadaní a minitestov pre opakujúcich študentov.
Postupne budú zverejňované súbory prezentácií z cvičení (upozorňujeme, že ku skúške je nutné si naštudovať aj skriptá!!!) - heslo k súborom bolo oznámené na cvičeniach
Postupne budú zverejňované zadania ku cvičeniam.
Zverejnené boli už všetky zadania a všetky prezentácie.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
04.05.2016
#1830

Prílohy k oznamu

Cvicenie 2016 08 Vyvoj politickej mapy sveta.pdf [.pdf] 4.75 MB 
UPG Zadanie5int2016.pdf [.pdf] 725.72 kB 
UPG Zadanie5int2016 mapa.pdf [.pdf] 492.9 kB 
Cvicenie 2016 07 Slovensko vyvoj uzemia.pdf [.pdf] 4.71 MB 
UPG Zadanie4int2016 mapa.pdf [.pdf] 4.01 MB 
UPG Zadanie4int2016.pdf [.pdf] 225.65 kB 
Cvicenie 2016 05 Historicke regiony Europy.pdf [.pdf] 2.44 MB 
Cvicenie 2016 06 Vyvoj polit mapy Europy.pdf [.pdf] 4.09 MB 
UPG Zadanie3int2016_mapa_Eur.pdf [.pdf] 2.67 MB 
UPG Zadanie3int2016.pdf [.pdf] 773.69 kB 
UPG Zadanie2int2016.pdf [.pdf] 410.89 kB 
Cvicenie 2016 04 Historicke regiony SR.pdf [.pdf] 3.12 MB 
Cvicenie 2016 03 Hranice.pdf [.pdf] 3.17 MB 
Cvicenie 2016 02 Stat forma obyvatelstvo statu.pdf [.pdf] 1.95 MB 
Zadanie 1 - do 16./17. 3. 2016 [.pdf] 725.92 kB 
Cvicenie 2016 00 Volebna geografia.pdf [.pdf] 909.4 kB 
Cvicenie 2016 01 Stat uzemie statu.pdf [.pdf] 1.08 MB 
UPG 2016 hodnotenie.pdf [.pdf] 1.13 MB 
© 2011 - 2015