slovensky
english


Etn. konflikty v Európe: podmienky absolvovania a zoznam referátov, prezentácie prednášok - Gurňák, hodnotenie zadaní

V priložených súboroch sú rozpísané podmienky absolvovania predmetu, pokyny k vypracovaniu zadaní. V druhom súbore je zverejnený zoznam ponúkaných zadaní so zapísanými študentmi ku dňu 14. 3. 2016. Medzi súbormi je i súbor s tohtoročnými sylabami k záverečnému testu.

V ďalších súboroch sú zverejnené prezentácie k prednáškam doc. Gurňáka, ktoré obsahujú aj prezentácie študentov.
V najnovšom súbore je zverejnené hodnotenie študentských zadaní a z nich vyplývajúce nutné minimum na záverečnom teste.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
03.05.2016
#1831

Prílohy k oznamu

Referaty EK 2016 hodnotenie.pdf [.pdf] 879.17 kB 
Etnik 2016 07 Juhovych Europa II.pdf [.pdf] 6.26 MB 
Etnik 2016 06 Juhovych Europa I.pdf [.pdf] 4.89 MB 
Etnik sylaby 2016.pdf [.pdf] 253.33 kB 
Etnik 2016 05 Vych Europa II.pdf [.pdf] 7.59 MB 
Referaty EK 2016 0322.pdf [.pdf] 359.33 kB 
Etnik 2016 04 Vych Europa Ib.pdf [.pdf] 4.42 MB 
Etnik 2016 04 Vych Europa Ia.pdf [.pdf] 5.26 MB 
Etnik 2016 03 stred Europa II.pdf [.pdf] 6.86 MB 
Etnik 2016 02 stred Europa I.pdf [.pdf] 3.28 MB 
Etnik 2016 01 Podmienky.pdf [.pdf] 1.32 MB 
© 2011 - 2015