slovensky
english


Oznam o odovzdávaní bakalárskych prác v roku 2015/16, obhajoby bakalárskych prác - aktualizácia 21.4.

V priložených súboroch sú uvedené základné pokyny a termíny k procesu finalizácie bakalárskych prác, požadovaných náležitostí a najmä termínov súvisiacich s odovzdaním prác.
V druhom ozname sú uvedené základné inštrukcie k priebehu obhajob bakalárskych prác, nakoľko v tomto roku už budú jedinou súčasťou ukončenia bakalárskeho štúdia. Odporúčame končiacim študentom bakalárskeho štúdia, aby si vo vlastnom záujme tieto pokyny naštudovali a v prípade nejasností sa v prvom rade obrátili na svojich vedúcich bakalárskych prác. Študenti sa pri uzatváraní bakalárskeho štúdia musia v prvom rade riadiť pokynmi študijného oddelenia a ďalej pokynmi katedry.
Upozorňujeme, že študentom 3. ročníka bc. štúdia končí skúškové obdobie v piatok 20. 5. 2016, a teda do tohto dňa (vrátane) musia mať uzavreté všetky predmety v AIS!!! (inak sa nebudú môcť prihlásiť na obhajoby).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
21.04.2016
#1848

Prílohy k oznamu

OZNAM o obhajobe bakalarskych prac 2016 01.pdf [.pdf] 258.6 kB 
OZNAM o odovzdavani bakalarskych prac 2016 01.pdf [.pdf] 202.43 kB 
© 2011 - 2015