slovensky
english


Vypísané okruhy tém na bakalárske práce na rok 2016/2017

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR.

V priloženom súbore sú vypísané témy a okruhy tém na bakalárske práce v roku 2016/2017. Na vybranú tému je nutné si podať písomnú prihlášku do 31. 5. 2016 (študenti ZRR si musia povinne podať prihlášky) - Viac v priložených oznamoch.

Formuláre prihlášok sú k dispozícii pri sekretariáte katedry v jednej obálke, po vyplnení ich treba vložiť do druhej označenej obálky.

V súbore Oznam Predb_prihl_bc 2016+ sú pokyny a formulár prihlášky (treba si vytlačiť) pre študentov, ktorí by si chceli prihlásiť tému bc. práce u externého vedúceho (nečlena katedry)- táto téma podlieha schváleniu katedry.

V súbore návrh tém Bratislavský kraj si môžete na inšpiráciu pozrieť témy, ktoré navrhol BASK ako témy vhodné pre prax a v prípade záujmu ich prediskutovať s potenciálnymi vedúcimi prác.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
11.05.2016
#1862

Prílohy k oznamu

Oznam Predb_prihl_bc 20161.pdf [.pdf] 220.37 kB 
návrhy tém záverečných prác_Bratislavský kraj.docx [.docx] 50.57 kB 
Oznam Predb_prihl_bc 2016+.pdf [.pdf] 254.94 kB 

© 2011 - 2015