slovensky
english


Výsledky zo 4. písomky a skúšky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

Venujte pozornosť priloženým súborom.

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
25.05.2016
#1867

Prílohy k oznamu

2upGEAJ+GENJleto2016-05-24+skuska.rar [.rar] 6.2 kB 
2upBIGE+MAGEleto2016-05-24+skuska.rar [.rar] 6.73 kB 
© 2011 - 2015