slovensky
english


Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na rok 2016/17

V priloženom súbore sú zhrnuté výsledky prihlasovania na vypísané témy a okruhy tém na bakalárske práce aj s akceptáciou od vedúcich bakalárskych prác. Každý záujemca získal maximálne jednu akceptáciu od niektorého z oslovených vedúcich prác. Dôrazne odporúčame akceptovaným študentom konzultovať pred odchodom na prázdniny ďalší postup pri štúdiu témy bakalárskej práce, resp. upresnenie jej zamerania so svojim vedúcim.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
02.06.2016
#1868

Prílohy k oznamu

Temy bc prac2016 akcept.pdf [.pdf] 1012.2 kB 
© 2011 - 2015