slovensky
english


Opravné písomky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2upMAGE, BIGE, GEAJ, GENJ a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta 2.

Opravné písomky sa budú písať dňa 14.6. 2016 o 10.00 v miestnosti B1 540

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
09.06.2016
#1869

© 2011 - 2015