slovensky
english


Výsledky zo skúšky 30.06.2016

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1mZ-RG a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta - VP.

Mamráková Fx
Števčeková 45b

RNDr. Katarína Danielová, PhD.
30.06.2016
#1884

© 2011 - 2015