slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, eseje, prednášky - výsledky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priložených súboroch sú inštrukcie k zadaniam k predmetu Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, ako aj zoznam prihlásených zadaní. Podmienkou absolvovania predmetu je riadne vypracovanie zadania do stanoveného termínu a úspešné absolvovanie záverečného testu (min. 50%) v skúškovom období (termíny už sú v AISe).
V 7 súboroch sú zverejnené vybrané texty študentských esejí z minulých rokov ako doplnkový študijný materiál a v 5 súboroch tohtoročné postery. V samostatnom súbore je uvedené hodnotenie posterov.
Zverejnené sú aj prezentácie prednášok.
Mimoriadne sú vzhľadom na absentujúce konzultácie do ďalšieho termínu zverejnené aj výsledky testov z 20.12.2016

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.12.2016
#1889

Prílohy k oznamu

GPS 2016-2017 vysledky publik.pdf [.pdf] 644.35 kB 
GPS Referaty 2016 hodnotenie.pdf [.pdf] 887.19 kB 
GPSprednaska5 2016.pdf [.pdf] 7.52 MB 
GPSprednaska4 2016.pdf [.pdf] 5.93 MB 
Geopol vyvoj Postery 5 2016.pdf [.pdf] 5.86 MB 
Geopol vyvoj Postery 4 2016.pdf [.pdf] 3.98 MB 
Geopol vyvoj Postery 3 2016.pdf [.pdf] 6.04 MB 
Geopol vyvoj Postery 2 2016.pdf [.pdf] 6.35 MB 
Geopol vyvoj Postery 1 2016.pdf [.pdf] 5.03 MB 
GPSprednaska3 2016.pdf [.pdf] 3.49 MB 
GPSprednaska2 2016.pdf [.pdf] 3.77 MB 
GPSprednaska1 2016.pdf [.pdf] 3.76 MB 
GPS Referaty 2016 1004.pdf [.pdf] 788.16 kB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 07.pdf [.pdf] 7.36 MB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 06.pdf [.pdf] 4.8 MB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 05.pdf [.pdf] 5.27 MB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 04.pdf [.pdf] 4.52 MB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 03.pdf [.pdf] 4.17 MB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 02.pdf [.pdf] 5.51 MB 
GPS Eseje 2012-2015 cast 01.pdf [.pdf] 6.55 MB 
GPS Referaty 2016 podmienky.pdf [.pdf] 3.12 MB 
© 2011 - 2015