slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania, výsledky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia.

V priložených súboroch sú zverejnené základné podmienky na absolvovanie predmetu a aj texty prezentácií k prednáškam. Upozorňujeme, že texty majú len doplnkový charakter a nemôžu v plnom rozsahu nahradiť účasť študenta na prednáškach, prípadne štúdium odporúčanej literatúry a najmä dejepisných atlasov! Okrem textov sú zverejňované aj prezentácie k prednáškam.
V súbore "Skusky hist geografia 2016-2017 publik termin 20.12.2016" sú uverejnené výsledky termínu 20.12.2016.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
27.12.2016
#1891

Prílohy k oznamu

Skusky hist geografia 2016-2017 publik termin 20.12.2016.pdf [.pdf] 689.62 kB 
Histg_texty_int_2016 09.pdf [.pdf] 5.22 MB 
HG prezentacia 201612 Slovensko 19.-20.stor.pdf [.pdf] 5.58 MB 
HG prezentacia 201611 Europa a svet od konca 19. stor.pdf [.pdf] 5.3 MB 
HG prezentacia 201610 Europa 19. stor.pdf [.pdf] 3.22 MB 
HG prezentacia 201609 Slovensko rany novovek.pdf [.pdf] 2.31 MB 
Skusky hist geografia 2016-2017 II publik cvic test.pdf [.pdf] 827.63 kB 
HG prezentacia 201608 Rany novovek.pdf [.pdf] 2.12 MB 
HG prezentacia 201607 Hist. vyskum.pdf [.pdf] 1.73 MB 
HG prezentacia 201606 Slovensko stredovek.pdf [.pdf] 2.51 MB 
HG prezentacia 201605 Europa stredovek.pdf [.pdf] 2.75 MB 
HG prezentacia 201604 Islam.pdf [.pdf] 1.51 MB 
HG prezentacia 201603 Byzancia.pdf [.pdf] 2.11 MB 
HG prezentacia 201602 Starovek Grecko-Rim.pdf [.pdf] 4.45 MB 
HG prezentacia 201601 Pravek Staroveky orient.pdf [.pdf] 3.44 MB 
Hist g I podmienky 2016.pdf [.pdf] 419.64 kB 
© 2011 - 2015