slovensky
english


Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - program prednášok, prednášky, výsledky riadneho termínu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ_RG 2.

V priloženom súbore je zverejnený plánovaný program prednášok. Priebežne boli zverejňované aj študijné materiály k prednáškam a záverečným testom.
Zverejnené prednášky: 29. 9. Historicko-geografický vývoj Česka (2 súbory)
6. 10. Obyvateľstvo a hospodárstvo Česka
13. 10. Regióny Česka I (Čechy)
20. 10. Regióny Česka II (Vysočina a Morava)
27. 10. FG Česka II
Študijný materiál (Portréty krajů)
Študijné materiály geológia a reliéf ČR
10. 11. FG Poľska (2 súbory)
24. 11. Historicko-geografický vývoj Poľska
1. 12. Obyvateľstvo a hospodárstvo Poľska (2 súbory)
8. 12. CR Poľska a regióny Poľska (5 súborov)
Podľa programu sa dňa 15. 12. 2016 v čase výučby o 11:30 konal riadny termín písomného testu z geografie Poľska, študentom, ktorí sa ho nezúčastnili bolo automaticky pridelené z riadneho termínu hodnotenie "fx". V januári a februári už sú len opravné termíny, každý študent má nárok max. na dva! Každý študent, ktorý sa prihlási cez AIS na opravný termín je povinný zároveň zaslať na adresu gurnak@fns.uniba.sk oznam, v ktorom uvedie, z ktorého testu (ČESKO, POĽSKO, obidva) ide písať test. Pre každý test sa berie do záverečného hodnotenia posledný písaný test. V prípade, že študent pri prihlásení nepošle oznam, automaticky píše oba testy, resp. sa mu budú rátať výsledky oboch testov z daného termínu!!! Podrobnejšie inštrukcie boli oznámené v rámci výučby.
V príslušných súboroch sú zverejnené tak čiastkové, ako aj celkové výsledky riadneho termínu.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
17.12.2016
#1895

Prílohy k oznamu

Skusky RG CESKO, POLSKO 2016 riadny termin publik.pdf [.pdf] 572.79 kB 
Skusky RG CESKO, POLSKO 2016 publik POLSKO.pdf [.pdf] 476.34 kB 
RG StredEUR 09 Polsko regiony4 2016.pdf [.pdf] 4.41 MB 
RG StredEUR 09 Polsko regiony3 2016.pdf [.pdf] 6.12 MB 
RG StredEUR 09 Polsko regiony2 2016.pdf [.pdf] 4.29 MB 
RG StredEUR 09 Polsko regiony1 2016.pdf [.pdf] 4.45 MB 
RG StredEUR 09 Polsko CR 2016.pdf [.pdf] 4.13 MB 
RG StredEUR 08 Polsko 2hospodarstvo 2016.pdf [.pdf] 7.67 MB 
RG StredEUR 08 Polsko 1obyvatelstvo 2016.pdf [.pdf] 4.68 MB 
RG StredEUR 07 Polsko historia 2016.pdf [.pdf] 5.42 MB 
RG StredEUR 06 Polsko Fyzicka geografia 2 2016.pdf [.pdf] 6.3 MB 
RG StredEUR 06 Polsko Fyzicka geografia 1 2016.pdf [.pdf] 6.38 MB 
Materialy_RELIEF CR-.pdf [.pdf] 3.73 MB 
Materialy_GEOLOGIA CR.pdf [.pdf] 5.63 MB 
RG StredEUR 01 Cesko Fyzicka geografia 2 2016.pdf [.pdf] 4.48 MB 
Portety krajov CR.pdf [.pdf] 2.97 MB 
RG StredEUR 05 Cesko regiony II Morava 2016.pdf [.pdf] 4.93 MB 
RG StredEUR 04 Cesko regiony I Cechy 2 2016.pdf [.pdf] 6.01 MB 
RG StredEUR 04 Cesko regiony I Cechy1 2016.pdf [.pdf] 3.68 MB 
RG StredEUR 03 Cesko hospodarstvo 2016.pdf [.pdf] 3.93 MB 
RG StredEUR 03 Cesko obyvatelstvo 2016.pdf [.pdf] 3.2 MB 
RG StredEUR 02 Cesko historia 2 2016.pdf [.pdf] 4.83 MB 
RG StredEUR 02 Cesko historia 1 2016.pdf [.pdf] 3.84 MB 
Program ČESKO POĽSKO 2016-2017.pdf [.pdf] 400.24 kB 
© 2011 - 2015