slovensky
english


Prihlasovanie sa na témy diplomových prác na akademický rok 2016/17 - výsledky

Na základe prihlasovania sa na témy diplomových prác vyhlásených Katedrou regionálnej geografie, o. a p. k. oznamujeme, že všetci prihlásení uchádzači boli akceptovaní na vedenie diplomovej práce niektorým zo zvolených vedúcich DP. V priloženom súbore je zoznam prihlásených a akceptovaných uchádzačov. Týchto dôrazne vyzývame, aby sa čo najskôr kontaktovali so svojimi vedúcimi DP ohľadom formulácie zadávacích listov diplomových prác (do 30. 11. 2016 musia byť už vložené do AIS) i ohľadom podmienok absolvovania povinného Špeciálneho seminára (3) (pod vedením vedúcich diplomových prác).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
26.10.2016
#1898

Prílohy k oznamu

Temy DP 2016 akcept.pdf [.pdf] 763.44 kB 
© 2011 - 2015