slovensky
english


Geografia Slovenska (cvičenia) ZDS1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 2 ZDS a vzťahuje sa k predmetu Geografia Slovenska (cvičenia).

v prílohe pod dohodnutým heslom si nájdete všetky potrebné inštrukcie

Mgr. Rastislav Cákoci
24.03.2017
#1920

Prílohy k oznamu

Profily [.zip] 6.92 kB 
zadanie + priebežné hodnotenie [.pdf] 38.9 kB 
Propozície k cvičeniam [.pdf] 430.29 kB 

© 2011 - 2015