slovensky
english


Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie, doplňujúce a náhradné zadania, hodnotenia cvičení

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Úvod do politickej a regionálnej geografie.

V tejto sekcii sú zverejnené prezentácie z cvičení z Úvodu do politickej a regionálnej geografie. V príslušnom súbore sú zverejnené aj podmienky absolvovania predmetu. V súbore "Prevod stary_novy DA" je tabuľka prevádzajúca čísla máp z pôvodného vydania Dej. atlasu 2004/2006 do nového vydania 2017 (kvôli odkazom na čísla máp v skriptách k predmetu).

V súbore "UPG 2017 hodnotenie cviceni defin.PDF" je hodnotenie cvičení ku dňu 22.5.2017 - toto hodnotenie je definitívne. Študenti ktorí ani do tohoto (posunutého a zverejneného) termínu nesplnili podmienky cvičení (najmä odovzdanie všetkých zadaní) získali hodnotenie "FX", ktoré si už tento rok nemôžu opraviť. Uvedené hodnotenie už majú uvedené v AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.05.2017
#1923

Prílohy k oznamu

UPG 2017 hodnotenie cviceni defin.pdf [.pdf] 673.34 kB 
UPG ZadanieDopn2017.pdf [.pdf] 335.32 kB 
UPG ZadanieNahrint2017a.pdf [.pdf] 426.05 kB 
Cvicenie 2017 09 Vyvoj politickej mapy sveta.pdf [.pdf] 5.33 MB 
Cvicenie 2017 08 Slovensko vyvoj uzemia.pdf [.pdf] 4.71 MB 
Cvicenie 2017 07 Vyvoj polit mapy Europy.pdf [.pdf] 4.31 MB 
Cvicenie 2017 06 3 Historicke regiony Europy.pdf [.pdf] 2.44 MB 
Cvicenie 2017 06 2 Volebna geografia.pdf [.pdf] 909.54 kB 
Cvicenie 2017 04 Historicke regiony SR.pdf [.pdf] 3.12 MB 
Cvicenie 2017 03 Hranice.pdf [.pdf] 3.13 MB 
Cvicenie 2017 02 Stat forma obyvatelstvo statu.pdf [.pdf] 1.98 MB 
Prevod stary_novy DA.pdf [.pdf] 394.01 kB 
Cvicenie 2017 01 Stat uzemie statu.pdf [.pdf] 1.12 MB 
Cvicenie 2017 01 hodnotenie podmienky.pdf [.pdf] 1.77 MB 
© 2011 - 2015