slovensky
english


Exkurzia SR 2017 - základné informácie - termíny platieb, prihlášky na doplnkový program

V priloženom súbore nájdete aktualizované informácie o pripravovanej exkurzii Slovensko 2017. Na základe počtu zapísaných študentov bola suma zálohy vykalkulovaná na 165 ?. Zálohu treba zložiť na uvedený účet exkurzie najneskôr do 18. 4. 2017 - viac informácií o termínoch a podmienkach exkurzie v prílohe, vrátane možnosti prihlásiť sa na doplnkový program (do 29. 3. - kapacita limitovaná, rozhoduje poradie prihlášok!)

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
08.03.2017
#1932

Prílohy k oznamu

Tereny SR 2017 oznam 2.pdf [.pdf] 507.59 kB 

© 2011 - 2015