slovensky
english


Finalizácia a odovzdávanie diplomových prác na KRG apríl/máj 2017

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ_RG 2.

V priloženom súbore sú uvedené aktuálne informácie týkajúce sa finalizácie a odovzdávania diplomových prác na Katedre regionálnej geografie, o. a p. k. Všetci študenti (mZ_RG aj študenti pedagogických kombinácií s vedúcimi z KRG) by si vo vlastnom záujme mali tieto pokyny naštudovať a riadiť sa nimi! Upozorňujeme, že pokyny dekanátu a študijného oddelenia (najmä ohľadom uzatvárania systému AIS a pod.) sú nadradené interným pravidlám katedier, preto ich treba pozorne sledovať a dodržiavať!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
18.04.2017
#1944

Prílohy k oznamu

OZNAM o odovzdavani diplomovych prac 2017 april.pdf [.pdf] 200.82 kB 

© 2011 - 2015