slovensky
english


Finalizácia a odovzdávanie bakalárskych prác na KRG máj 2017

V priloženom súbore sú uvedené aktuálne informácie týkajúce sa finalizácie a odovzdávania bakalárskych prác na Katedre regionálnej geografie, o. a p. k. Všetci študenti (ZRR aj študenti pedagogických kombinácií s vedúcimi z KRG) by si vo vlastnom záujme mali tieto pokyny naštudovať a riadiť sa nimi! Upozorňujeme, že pokyny dekanátu a študijného oddelenia (najmä ohľadom uzatvárania systému AIS a pod.) sú nadradené interným pravidlám katedier, preto ich treba pozorne sledovať a dodržiavať!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
04.05.2017
#1953

Prílohy k oznamu

OZNAM o odovzdavani bakalarskych prac 2017 maj.pdf [.pdf] 198.63 kB 
© 2011 - 2015