slovensky
english


Výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác na rok 2017/18

V priloženom súbore nájdete výsledky prihlasovania na témy bakalárskych prác pre rok 2017/2018 na KRG. Vybranými vedúcimi bakalárskych prác akceptovaní študenti sú v zozname označení. Akceptovaní riešitelia bakalárskych prác by sa mali skontaktovať so svojimi vedúcimi bakalárskych prác ešte počas tohto skúškového obdobia ohľadom konkretizácie postupu pri štúdiu a konkretizácii témy bakalárskej práce.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
09.05.2017
#1955

Prílohy k oznamu

Oznam Predb_prihl_bc 201702+.pdf [.pdf] 966 kB 
© 2011 - 2015