slovensky
english


doc. RNDr. D. Gurňák, PhD. - konzultačné hodiny počas letného skúškového obdobia

Konzultačné hodiny Doc. Gurňáka sa počas letného skúškového obdobia (15. 5. - 30. 6. 2017) menia nasledovne:
23. 5. 2017 (utorok) 13:00-14:30
1. 6. 2017 (štvrtok) 13:00-14:30
8. 6. 2017 (štvrtok) 13:00-14:30
22. 6. 2016 (štvrtok) 13:00-14:30
29. 6. 2017 (štvrtok) 9:30-11:00

Konzultačné hodiny sú určené na zápis známok, nahliadnutia do testov a konzultácie k nim, otázky k hodnoteniu testov a pod.
Žiadame dodržiavať konzultačné hodiny!!!

Termíny skúšok: všetky termíny skúšok sú v systéme AIS2, žiadne ďalšie termíny nebudú!

Upozornenie:
Informácie k testom, bodovaniu a hodnoteniu budú poskytované výlučne počas konzultačných hodín osobne. Na e-mailové žiadosti o informácie tohto druhu nebudem študentom interného štúdia odpovedať!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.05.2017
#1957

© 2011 - 2015