slovensky
english


Exkurzia SR 2017 - pokyny k uzavretiu exkurzie (ZRR,mZ_RG)

Ako bolo počas exkurzie oznámené, k úspešnému absolvovaniu exkurzie SR pre odbory ZRR a mZ_RG je nutné doniesť k nahliadnutiu ručne písané (a podpísané) poznámky z priebehu exkurzie v rozsahu min. 6 strán A5 + 1 mapku Slovenska s vyznačenou realizovanou trasou a pomenovanými zastávkami exkurzie. Na základe týchto poznámok a kvality počas exkurzie prednesených referátov Vám bude udelené a zapísané hodnotenie za predmet. Kontrola poznámok a zápis hodnotenia predmetu k exkurzii SR prebieha v pondelky až štvrtky na B1-541 od 9:00-14:00 (Mgr. M. Šveda, PhD., Mgr. M. Gazda) najneskôr do 22. 6. 2017!!! (s výnimkou termínov štátnic a služobných ciest (24.-25. 5. a týždňa 12. - 16. 6.).

Oznamujeme, že preplatky záloh za exkurziu boli už účastníkom exkurzie rozposlané 12.6. 2017 na čísla účtov, ktoré si zadali e-mailom.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
23.05.2017
#1963

© 2011 - 2015