slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu, prednášky a výsledky riadneho termínu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1 a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu a zverejnené sú všetky prednášky (posledná z 14. 11. 2017). V súbore sú zverejnené výsledky riadneho termínu záverečného testu a hodnotenie predmetu. študenti, ktorí riadny termín neabsolvovali sa prihlásia na opravné termíny v skúškovom období cez AIS. Zápis známok a nahliadnutie do testov je možné iba počas konzultačných hodín v skúškovom období (pozri súbor).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2017
#1973

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia [.pdf] 162.81 kB 
Výsledky riadneho termínu [.pdf] 542.18 kB 
Prednáška 4 [.pdf] 2.13 MB 
Prednáška 3 [.pdf] 3.39 MB 
Prednáška 2 [.pdf] 1.3 MB 
Prednáška 1 [.pdf] 2.77 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 887.46 kB 
© 2011 - 2015