slovensky
english


RG Česko, Poľsko - prednášky Gurňák + výsledky riadneho termínu

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu a sú zverejnené prezentácie prednášok a materiály (aktuálne k 14. 12. 2017). Pridané boli aj odporúčané učebné texty ku geografii ČR.
Zverejnené sú aj výsledky testu v RG Česka.
Riadny termín testu z RG Poľska sa konal v čase výučby 21. 12. 2017 (neúčasť na termíne znamená prepadnutie riadneho termínu).
Zverejnené sú aj výsledky testu v RG Poľska a celkové výsledky za predmet. Pripomínam, že v oboch testoch bolo treba získať z každej strany minimálne 30% z maxima, za celý test celkovo aspoň 50% a za celý predmet minimálne 60%, pričom test Česko tvorí 2/3 hodnotenia.
Opravné termíny:
Študenti, ktorí neabsolvovali úspešne niektorý z testov ho musia absolvovať.
Študenti, ktorí síce testy absolvovali úspešne, ale nedosiahli celkové minimum, musia aspoň jeden z testov znova absolvovať - môžu si vybrať, či jeden, alebo oba.
Každý študent môže prísť na opravný termín iba 2x, vopred musí e-mailom nahlásiť, ktorý test bude na danom termíne písať (Česko/Poľsko), inak bude automaticky písať oba.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
22.12.2017
#1974

Prílohy k oznamu

Celkové výsledky za predmet - riadny termín [.pdf] 258.94 kB 
Výsledky testu RG Poľska 21. 12. [.pdf] 348.12 kB 
Regióny Poľska II [.pdf] 10.53 MB 
Cestovný ruch a regióny Poľska 1 [.pdf] 12.22 MB 
HG charateristika Poľska+ [.pdf] 12.42 MB 
Historicko-geografický vývoj Poľska [.pdf] 5.46 MB 
FG charakteristika Poľska [.pdf] 13.96 MB 
Výsledky testu Česko [.pdf] 333.08 kB 
Doplňujúci text k prednáškam o ČR [.pdf] 2.96 MB 
Regióny Vysočiny, Moravy a Sliezska [.pdf] 5.49 MB 
Regióny Čiech [.pdf] 7.39 MB 
Cestovný ruch ČR, Praha [.pdf] 3.07 MB 
Hospodárstvo ČR [.pdf] 2.21 MB 
Česko - obyvateľstvo [.pdf] 2.53 MB 
Česko - historicko-geografický vývoj [.pdf] 8.95 MB 
Česko - klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo [.pdf] 4.82 MB 
Česko - Poloha, geologická stavba a reliéf [.pdf] 4.92 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 460.09 kB 
© 2011 - 2015