slovensky
english


RG Česko, Poľsko - prednášky Gurňák

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu a sú zverejnené prezentácie prednášok a materiály (aktuálne k 14. 12. 2017). Pridané boli aj odporúčané učebné texty ku geografii ČR.
Zverejnené sú aj výsledky testu v RG Česka.
Riadny termín testu z RG Poľska sa bude konať v čase výučby 21. 12. 2017 (neúčasť na termíne znamená prepadnutie riadneho termínu).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.12.2017
#1974

Prílohy k oznamu

Regióny Poľska II [.pdf] 10.53 MB 
Cestovný ruch a regióny Poľska 1 [.pdf] 12.22 MB 
HG charateristika Poľska+ [.pdf] 12.42 MB 
Historicko-geografický vývoj Poľska [.pdf] 5.46 MB 
FG charakteristika Poľska [.pdf] 13.96 MB 
Výsledky testu Česko [.pdf] 333.08 kB 
Doplňujúci text k prednáškam o ČR [.pdf] 2.96 MB 
Regióny Vysočiny, Moravy a Sliezska [.pdf] 5.49 MB 
Regióny Čiech [.pdf] 7.39 MB 
Cestovný ruch ČR, Praha [.pdf] 3.07 MB 
Hospodárstvo ČR [.pdf] 2.21 MB 
Česko - obyvateľstvo [.pdf] 2.53 MB 
Česko - historicko-geografický vývoj [.pdf] 8.95 MB 
Česko - klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo [.pdf] 4.82 MB 
Česko - Poloha, geologická stavba a reliéf [.pdf] 4.92 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 460.09 kB 

© 2011 - 2015