slovensky
english


RG Česko, Poľsko - prednášky Gurňák

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu a postupne budú zverejňované prezentácie prednášok a materiály.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
19.10.2017
#1974

Prílohy k oznamu

Česko - obyvateľstvo [.pdf] 2.53 MB 
Česko - historicko-geografický vývoj [.pdf] 8.95 MB 
Česko - klíma, vodstvo, pôdy, rastlinstvo [.pdf] 4.82 MB 
Česko - Poloha, geologická stavba a reliéf [.pdf] 4.92 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 460.09 kB 

© 2011 - 2015