slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR, ZDS a vzťahuje sa k predmetu Historická geografia.

V priložených súboroch budú postupne zverejňované prezentácie a postupne bude rozširovaný textový súbor k prednáškam (aktuálne k 18.10.). V príslušnom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu. Upozornenie - termín prvého \"malého\" testu je dňa 15. 11. 2017 počas výučby, teda o 8:10 v B1-305.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
18.10.2017
#1976

Prílohy k oznamu

Text k prednáškam do 18.10. [.pdf] 2.25 MB 
Prezentácia Byzantská ríša (18.10.) [.pdf] 2.23 MB 
Prezentácia Staroveký Rím (11. a 18.10.) [.pdf] 3.19 MB 
Prezentácia Staroveký Orient, Grécko (4.10.) [.pdf] 2.84 MB 
Prezentácia Pravek 27.9. [.pdf] 2.48 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 418.12 kB 

© 2011 - 2015