slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky, výsledky malého testu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR, ZDS a vzťahuje sa k predmetu Historická geografia.

V priložených súboroch sú zverejnené prezentácie a textový súbor k prednáškam. V príslušnom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu. Zverejnené sú aj výsledky malého testu (detaily k hodnoteniu boli vysvetlené počas prednášky). Termíny skúšok sú v AIS.Zápis známok a nahliadnutie do testov je možné iba počas konzultačných hodín v skúškovom období (pozri súbor).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2017
#1976

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia [.pdf] 162.81 kB 
Texty k prednáškam (celé) [.pdf] 5.82 MB 
Prezentácia Slovensko od konca 19. do polovice 20. stor. [.pdf] 4.5 MB 
Prezentácia Európa a svet od konca 19. do polovice 20. stor. [.pdf] 4.61 MB 
Prezentácia Buržoázne revolúcie a Európa v prvej pol. 19. stor. [.pdf] 2.54 MB 
Prezentácia Slovensko v ranom novoveku [.pdf] 2.28 MB 
Výsledky \"malého\" testu z 15. 11. 2017 [.pdf] 466.4 kB 
Prezentácia Raný novovek (22.11.) [.pdf] 1.84 MB 
Prezentácia Historickogeografický výskum (15. 11.) [.pdf] 1.72 MB 
Prezentácia Slovensko v stredoveku (8. 11.) [.pdf] 2.51 MB 
Prezentácia Európsky stredovek (25. 10., 8. 11.) [.pdf] 2.74 MB 
Prezentácia Svet islamu v stredoveku (25. 10.) [.pdf] 1.5 MB 
Prezentácia Byzantská ríša (18.10.) [.pdf] 2.23 MB 
Prezentácia Staroveký Rím (11. a 18.10.) [.pdf] 3.19 MB 
Prezentácia Staroveký Orient, Grécko (4.10.) [.pdf] 2.84 MB 
Prezentácia Pravek 27.9. [.pdf] 2.48 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 418.12 kB 
© 2011 - 2015