slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky, výsledky malého testu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR, ZDS a vzťahuje sa k predmetu Historická geografia.

V priložených súboroch budú postupne zverejňované prezentácie a postupne bude rozširovaný textový súbor k prednáškam (aktuálne k 6.12.). V príslušnom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu. Zverejnené sú aj výsledky malého testu (detaily k hodnoteniu boli vysvetlené počas prednášky, testy sú k dispozícii k nahliadnutiu počas konzultačných hodín).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
07.12.2017
#1976

Prílohy k oznamu

Prezentácia Buržoázne revolúcie a Európa v prvej pol. 19. stor. [.pdf] 2.54 MB 
Prezentácia Slovensko v ranom novoveku [.pdf] 2.28 MB 
Výsledky \"malého\" testu z 15. 11. 2017 [.pdf] 466.4 kB 
Text k prednáškam do 22.11. [.pdf] 5.68 MB 
Prezentácia Raný novovek (22.11.) [.pdf] 1.84 MB 
Prezentácia Historickogeografický výskum (15. 11.) [.pdf] 1.72 MB 
Prezentácia Slovensko v stredoveku (8. 11.) [.pdf] 2.51 MB 
Prezentácia Európsky stredovek (25. 10., 8. 11.) [.pdf] 2.74 MB 
Prezentácia Svet islamu v stredoveku (25. 10.) [.pdf] 1.5 MB 
Prezentácia Byzantská ríša (18.10.) [.pdf] 2.23 MB 
Prezentácia Staroveký Rím (11. a 18.10.) [.pdf] 3.19 MB 
Prezentácia Staroveký Orient, Grécko (4.10.) [.pdf] 2.84 MB 
Prezentácia Pravek 27.9. [.pdf] 2.48 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 418.12 kB 

© 2011 - 2015