slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priložených súboroch sú uvedené podmienky zadaní a aktuálny zoznam zadaní. Postupne budú pribúdať prezentácie z prednášok (aktuálne Prezentácia 1 - z 1. až 3. prednášky) do 11. 10.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
12.10.2017
#1977

Prílohy k oznamu

Zoznam zadaní 18.10. definitívny [.pdf] 348.25 kB 
Prednášky 1-3 (do 11. 10.) [.pdf] 11.23 MB 
Zadania [.pdf] 3.12 MB 

© 2011 - 2015