slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky, postery, eseje

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priložených súboroch sú uvedené podmienky zadaní a aktuálny zoznam zadaní. Ďalej sú zverejnené prezentácie z prednášok, aktuálne študentské postery k témam a staršie eseje k témam. Zápis známok a nahliadnutie do testov je možné iba počas konzultačných hodín v skúškovom období (pozri súbor).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2017
#1977

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia [.pdf] 162.81 kB 
Staršie eseje k témam 3. časť [.pdf] 11.93 MB 
Staršie eseje k témam 2. časť [.pdf] 14 MB 
Staršie eseje k témam 1. časť [.pdf] 11.94 MB 
Postery 3. časť [.pdf] 10.57 MB 
Postery 2. časť [.pdf] 9.49 MB 
Postery 1. časť [.pdf] 15.43 MB 
Postery - hodnotenie [.pdf] 212.13 kB 
Prednáška Blízky východ a priestor SNŠ [.pdf] 8.04 MB 
Prednášky Dekolonizácia 29. 11. - 13. 12. [.pdf] 11.84 MB 
Prednášky Vývoj sovietskeho bloku (15.-29.11.) [.pdf] 8.54 MB 
Prednášky Studená vojna a vývoj západného sveta (11. 10. - 15. 11.) [.pdf] 4.19 MB 
Zoznam zadaní 18.10. definitívny [.pdf] 348.25 kB 
Prednášky 1-3 (do 11. 10.) [.pdf] 11.23 MB 
Zadania [.pdf] 3.12 MB 
© 2011 - 2015