slovensky
english


Regionálna geografia sveta (Amerika, Afrika) - UGE - podmienky, prednášky (Gurňák)

V priloženom súbore sú uvedené podmienky na absolvovanie predmetu (prednášok a záv. skúšky). Zverejnené sú prezentácia k prednáškam doc. Gurňáka a vybrané skriptá z iných univerzít. Termíny na skúšky sú zverejnené v AIS. Zápis známok a nahliadnutie do testov je možné iba počas konzultačných hodín v skúškovom období (pozri súbor).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2017
#1978

Prílohy k oznamu

Konzultačné hodiny počas skúškového obdobia [.pdf] 162.81 kB 
Skriptá Geografia sveta [.pdf] 5.19 MB 
Skriptá Latinská Amerika [.pdf] 1.86 MB 
Skriptá Anglosaská Amerika a Austrália [.pdf] 835.48 kB 
Skriptá Afrika [.pdf] 1.48 MB 
Prednáška Austrália a Oceánia [.pdf] 9.88 MB 
Prednáška Južná Afrika [.pdf] 3.71 MB 
Prednáška Východná Afrika [.pdf] 3.84 MB 
Prednáška Západná a rovníková Afrika [.pdf] 5.72 MB 
Prednáška Severná Afrika [.pdf] 5.01 MB 
Prednáška - Afrika, FG charakteristika a historicko-geografický vývoj [.pdf] 3.08 MB 
Prednáška historicko-geografický vývoj Ameriky [.pdf] 4.96 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 377.21 kB 
© 2011 - 2015