slovensky
english


Regionálna geografia sveta (Amerika, Afrika) - UGE - podmienky, prednášky (Gurňák)

V priloženom súbore sú uvedené podmienky na absolvovanie predmetu (prednášok a záv. skúšky). Postupne budú zverejňované materiály doc. Gurňáka (aktuálne do 13. 12.). Termíny na skúšky sú zverejnené v AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.12.2017
#1978

Prílohy k oznamu

Prednáška Južná Afrika [.pdf] 3.71 MB 
Prednáška Východná Afrika [.pdf] 3.84 MB 
Prednáška Západná a rovníková Afrika [.pdf] 5.72 MB 
Prednáška Severná Afrika [.pdf] 5.01 MB 
Prednáška - Afrika, FG charakteristika a historicko-geografický vývoj [.pdf] 3.08 MB 
Prednáška historicko-geografický vývoj Ameriky [.pdf] 4.96 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 377.21 kB 

© 2011 - 2015