slovensky
english


TK Cvičenie podklady

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Tematická kartografia.

Pod dohodnutým heslom si nájdete všetky potrebné podklady

Mgr. Rastislav Cákoci
03.10.2017
#1983

Prílohy k oznamu

Zadanie Mapa 2 [.pdf] 222.09 kB 
Mapa 1 podkladové dáta [.xlsx] 1.17 MB 
Zadania máp [.pdf] 85.34 kB 
Pridelené regióny [.pdf] 90.07 kB 
Podmienky a harmonogram [.pdf] 77.11 kB 
Priebežné hodnotenie [.pdf] 135.58 kB 

© 2011 - 2015