slovensky
english


Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG - výsledky

V priloženom súbore nájdete výsledky prihlasovania na témy DP na KRG pre študentov 1. ročníka mgr. štúdia, ako aj akceptáciu jednotlivých uchádzačov a ich tém vedúcimi. Každý uchádzač dostal maximálne jednu akceptáciu (aj pri viacnásobných prihláškach). Výsledky sú zverejnené aj pri sekretariáte KRG (B1-543).
Upozorňujeme všetkých akceptovaných diplomantov, aby sa čo najskôr skontaktovali so svojimi vedúcimi diplomových prác ohľadom formulácie zadávacích listov diplomových prác (do 30. 11. 2017 musia byť hotové už v AISe) i ohľadom podmienok absolvovania povinného Špeciálneho seminára (3) (pod vedením vedúcich diplomových prác).
Odporúčame záujemcom, aby včas predišli zbytočným duplicitám vo vymedzení tém DP a zjednodušili si svoje rozhodovanie s využitím vyhľadávania už obhájených prác na katedre v rubrike záverečné práce (vyhľadávanie v databáze napr. podľa kľúčových slov z názvov práv). V priloženom grafickom súbore nájdete aktualizované kartografické znázornenie tém obhájených záverečných prác orientovaných na problematiku zahraničných krajín.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
24.10.2017
#1984

Prílohy k oznamu

Výsledky prihlasovania a akceptácie tém DP [.pdf] 862.43 kB 
Priestorové rámce záverečných prác na KRG tematicky lokalizovaných na zahraničné krajiny (do 2017 vrátane) [.gif] 916.31 kB 
© 2011 - 2015