slovensky
english


Prihlasovanie na témy diplomových prác na KRG

V priloženom súbore nájdete ponuku tém DP pre študentov 1. ročníka mgr. štúdia a prihlášky na tieto témy. Všetko (vrátane formulárov prihlášok) je zverejnené aj pri sekretariáte KRG (B1-543). Prihlášky treba odovzdať najneskôr do 17. 10. 2017.
Všetci študenti 1mZ_RG sú povinní sa prihlásiť na tému DP alebo si podať (schválenú) prihlášku na školenie u externého vedúceho DP (pozri príslušný súbor).
Odporúčame záujemcom, aby včas predišli zbytočným duplicitám vo vymedzení tém DP a zjednodušili si svoje rozhodovanie s využitím vyhľadávania už obhájených prác na katedre v rubrike záverečné práce (vyhľadávanie v databáze napr. podľa kľúčových slov z názvov práv). V priloženom grafickom súbore nájdete aktualizované kartografické znázornenie tém obhájených záverečných prác orientovaných na problematiku zahraničných krajín.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
03.10.2017
#1984

Prílohy k oznamu

Priestorové rámce záverečných prác na KRG tematicky lokalizovaných na zahraničné krajiny (do 2017 vrátane) [.gif] 916.31 kB 
Prihláška na DP u externého vedúceho [.pdf] 253.86 kB 
Vypísané témy DP a prihláška [.pdf] 478.91 kB 

© 2011 - 2015