slovensky
english


Exkurzia SR 2018 - základné informácie pre zapísaných študentov

V priloženom ozname nájdete základné informácie o tohtoročnej Exkurzii Slovensko. V AIS je zapísaných 53 študentov a na základe toho bola vypracovaná aj kalkulácia zálohy na exkurziu - do 15. 4. 2018 je nutné zložiť zálohu 155? na exkurziu - viac v priloženom súbore.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
12.03.2018
#1995

Prílohy k oznamu

Tereny SR 2018 oznam 2.pdf [.pdf] 430.77 kB 
© 2011 - 2015