slovensky
english


Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie, výsledky cvičení

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky na absolvovanie predmetu, ako aj informácie pre opakujúcich študentov. Sú zverejnené aj všetky prezentácie k cvičeniam a zadania.
Zverejnené sú i výsledky cvičení. Študenti, ktorí splnili cvičenia sa môžu prihlasovať na termíny skúšok (písomných) vypísaných v systéme AIS. Je vypísaných 5 termínov skúšok, študent má nárok na 1 riadny a 2 (resp. opakujúci 1) opravný termín. Záverečné hodnotenie bude po termíne skúšky uvedené v AIS. Informovanie sa o konkrétnych výsledkoch testov, konzultácie a nahliadnutie do testov bude možné výlučne počas stanovených konzultačných hodín:
23. 5. 2018 (streda) 13:00-15:00
30. 5. 2018 (streda) 13:00-15:00
6. 6. 2018 (streda) 15:00-16:00
13. 6. 2018 (streda) 13:00-15:00
21. 6. 2018 (štvrtok) 14:00-16:00
Žiadame dodržiavať konzultačné hodiny!!!
Informácie k testom, bodovaniu a hodnoteniu budú poskytované výlučne počas konzultačných hodín osobne. Na e-mailové žiadosti o informácie tohto druhu nebudem študentom interného štúdia odpovedať!

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
13.05.2018
#2000

Prílohy k oznamu

Hodnotenie cvičení UPG pre UGE k 10.5.2018 [.pdf] 85.95 kB 
Doplňujúce/opravné zadania pre UGE [.pdf] 133.25 kB 
Cvicenie 2018 08 Vyvoj politickej mapy sveta.pdf [.pdf] 4.63 MB 
Doplňujúce/opravné zadania pre ZRR, ZIK, ZDS [.pdf] 512.99 kB 
Hodnotenie cvičení UPG pre ZRR, ZDS a ZIK k 4.5.2018 [.pdf] 84.96 kB 
Cvicenie 2018 07 Slovensko vyvoj uzemia.pdf [.pdf] 15.44 MB 
Cvicenie 2018 06 Vyvoj polit mapy Europy.pdf [.pdf] 14.55 MB 
Zadanie 5. - podkladová mapa sveta [.pdf] 478.06 kB 
Zadanie 5. (Kolónie - svet) do 24. 4. resp. (uGE) do 3. 5. [.pdf] 151.84 kB 
Zadanie 4. - podkladová mapa stred. Európy [.pdf] 4.01 MB 
Zadanie 4. (Rakúsko-Uhorsko) do 17. 4. resp. (uGE) do 26. 4. [.pdf] 74.96 kB 
Cvicenie 2018 05 Historicke regiony Europy.pdf [.pdf] 9.31 MB 
Zadanie 3. - podkladová mapa Európy [.pdf] 3.46 MB 
Zadanie 3. (Vývoj polit. mapy Európy) do 11. 4. resp. (uGE) do 19. 4. [.pdf] 152.7 kB 
Cvicenie 2018 04 2 Historicke regiony SR.pdf [.pdf] 9.14 MB 
Cvicenie 2018 04 1 Volebna geografia.pdf [.pdf] 1.66 MB 
Cvicenie 2018 03 Hranice.pdf [.pdf] 11.1 MB 
Zadanie 2. (Administratívny vývoj Slovenska na príklade vybranej obce) do 27. 3. resp. (uGE) do 5. 4. [.pdf] 489.06 kB 
Cvicenie 2018 02 Stat forma statu.pdf [.pdf] 6.54 MB 
Zadanie 1. (Hranice a územie štátu) do 13. 3. resp. (uGE) do 22. 3. (úplný zoznam) [.pdf] 549.62 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.01 MB 
Cvicenie 2018 01 Stat uzemie statu.pdf [.pdf] 3.3 MB 
© 2011 - 2015