slovensky
english


Cvičenia z ÚPG a RG - podmienky, prezentácie

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Úvod do politickej a regionálnej geografie.

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky na absolvovanie predmetu, ako aj informácie pre opakujúcich študentov. Postupne budú zverejňované prezentácie k cvičeniam a zadania (aktuálne zadanie 1 a zadanie 2).

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.03.2018
#2000

Prílohy k oznamu

Cvicenie 2018 03 Hranice.pdf [.pdf] 11.1 MB 
Zadanie 2. (Administratívny vývoj Slovenska na príklade vybranej obce) do 27. 3. resp. (uGE) do 5. 4. [.pdf] 489.06 kB 
Cvicenie 2018 02 Stat forma statu.pdf [.pdf] 6.54 MB 
Zadanie 1. (Hranice a územie štátu) do 13. 3. resp. (uGE) do 22. 3. (úplný zoznam) [.pdf] 549.62 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 1.01 MB 
Cvicenie 2018 01 Stat uzemie statu.pdf [.pdf] 3.3 MB 
© 2011 - 2015