slovensky
english


Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák)

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Etnické a náboženské konflikty v Európe.

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu. Ďalej je priložený zoznam zadaní (s prihlásenými ku dňu 11. 3. 2018) - ďalší záujemcovia sa môžu zapisovať osobne na zoznam pri B1-548. Postupne budú zverejňované i prednášky doc. Gurňáka (aktuálne 6.3.).
Oznamujeme, že riadny (povinný) termín záverečného testu, ktorý sa koná v rámci výučby sa vzhľadom na štátne sviatky v závere semestra bude konať vo štvrtok dňa 3. 5. o 14:50 v miestnosti B1-540. Cez skúškové obdobie budú už len opravné termíny.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
12.03.2018
#2001

Prílohy k oznamu

Referaty EK 20180311.pdf [.pdf] 303.39 kB 
Stredovýchodná Európa II [.pdf] 9.9 MB 
Stredovýchodná Európa I [.pdf] 13.58 MB 
Etnik 2018 01 Uvod, podmienky, referaty.pdf [.pdf] 944 kB 
© 2011 - 2015