slovensky
english


Etnické a náboženské konflikty v Európe - podmienky, prednášky (Gurňák), hodnotenie zadaní, riadny termín

V priloženom súbore sú zverejnené podmienky absolvovania predmetu. Ďalej je priložený zoznam zadaní. Zverejnené sú prednášky doc. Gurňáka. Pridané sú i študentské prezentácie k blokom Dr. Blažíka (k blokom doc. Gurňáka sú včlenené priamo v prezentáciách k prednáškam).
Sylaby (okruhy problémov) k záverečnému testu sú zverejnené v príslušnom súbore. Rovnako sú v najnovšom súbore zverejnené hodnotenia zadaní (referátov), ako aj z nich vyplývajúce minimálne hranice úspešnosti v záverečnom teste.
V poslednom súbore sú zverejnené výsledky riadneho termínu testu a celkové výsledky predmetu. Vzhľadom na celkovo pozitívne výsledky riadneho termínu ponechávame na skúškové obdobie vypísané len 2 opravné termíny uvedené v AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
03.05.2018
#2001

Prílohy k oznamu

Výsledky riadneho termínu 3. 5. 2018 [.pdf] 97.84 kB 
Zadania - hodnotenie [.pdf] 145.7 kB 
Juhovýchodná Európa II [.pdf] 12.76 MB 
Juhovýchodná Európa I [.pdf] 13.12 MB 
Sylaby k záverečnému testu [.pdf] 104.26 kB 
Študentské prezentácie v skupine Dr. Blažíka [.pdf] 8.55 MB 
Východná Európa III (Európske Rusko) [.pdf] 6.05 MB 
Východná Európa II (Bielorusko, Moldavsko, Ukrajina) [.pdf] 4.68 MB 
Východná Európa I (Pobaltie) [.pdf] 7.35 MB 
Referaty EK 20180311.pdf [.pdf] 303.39 kB 
Stredovýchodná Európa II [.pdf] 9.9 MB 
Stredovýchodná Európa I [.pdf] 13.58 MB 
Etnik 2018 01 Uvod, podmienky, referaty.pdf [.pdf] 944 kB 
© 2011 - 2015