slovensky
english


RGS Európa GRR skupina A

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR3 skupina A a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

v príloho pod dohodnutým heslom si nájdete potrebné podklady

Mgr. Rastislav Cákoci
22.02.2018
#2006

Prílohy k oznamu

RGS Európa GRR priebežné hodnotenie [.pdf] 114.47 kB 
© 2011 - 2015