slovensky
english


Prihlasovanie na témy bakalárskych prác na akademický rok 2018/2019 - výsledky

Pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia (ZRR) a učiteľstvo geografia:
V priloženom súbore nájdete výsledky prihlasovania na vedenie tém bakalárskych prác v nasledujúcom akademickom roku. Akceptovaným uchádzačom odporúčame čo najskôr kontaktovať svojich vedúcich bakalárskych prác (ešte pred letnými prázdninami) za účelom dohodnutia ďalšieho postupu a prípadného spresnenia zadanej témy. Neakceptovaní uchádzači alebo tí uchádzači, ktorí si nepodali prihlášku včas, môžu individuálne osloviť vedúcich s neobsadenou školiteľskou kapacitou - v prípade dodatočnej akceptácie treba informovať zástupcu vedúceho katedry (daniel.gurnak@uniba.sk) za účelom evidencie.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
10.05.2018
#2019

Prílohy k oznamu

Oznam akceptovane bc temy 2018.pdf [.pdf] 142.37 kB 
© 2011 - 2015