slovensky
english


Budapešť a Dunajská zákruta

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu geografia, učiteľstvo geografia a vzťahuje sa k predmetu Regionálny rozvoj vo vybratých štátoch EÚ.

Dňa 27.4.2018 v piatok uskutoční KRG výjazd do Maďarska. Podrobnosti o výjazde sú v prílohe. Registrovať sa možno vyplnením formulára.
Ladislav Tolmáči

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
17.04.2018
#2020

Prílohy k oznamu

Budapešť a Dunajská zákruta 2018.pdf [.pdf] 553.45 kB 
© 2011 - 2015