slovensky
english


Štátne záverečné skúšky a obhajoby DP

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu GRR, učiteľstvo geografie.

V prílohe sú uvedené rozpisy obhajob DP a štátnych záverečných skúšok pre študentov GRR a učiteľstva geografie.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
15.05.2018
#2027

Prílohy k oznamu

Harmonogram obhajob DP KRG01.pdf [.pdf] 74.74 kB 
© 2011 - 2015