slovensky
english


GeoWíkend I

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

GeoWíkend I
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti štartuje nový formát krátkych, finančne nenáročných, víkendových exkurzií.
Počas GeoWíkendov spoznáme exkluzívne lokality, ktoré sú jednoducho dostupné, no veľmi často unikli našej pozornosti. Preto budeme často v pozícií objaviteľov alebo ?búračov mýtov? o neatraktivite niektorých krajín či regiónov a predstavíme si ich z tej najzaujímavejšej stránky.
Prvý GeWíkend (GeoW I) sa zameria na takmer neznámy región Maďarska.
Počas GeoW I spoznáme najkrajšie prírodné scenérie Maďarska Dunakanyar (Dunajskú zákrutu), vystúpime na najvyšší vrch našich susedov Kékes, budeme sa plaviť po rieke Tisza, prezrieme si expozície jedinečného Ecocentra v Poroszló a prejdeme sa po maďarskej puste Hortobágy. Navštívime ostrihomskú baziliku, budeme ubytovaní v originálnych domoch pamiatky zapísanej v Zozname svetového dedičstva UNESCO ? Hollóko, prehliadneme si historické centrum Debrecína s najväčšou a najznámejšou evanjelickou katedrálou krajiny a budeme ubytovaní v zrekonštruovanom mlyne (4* hotel). Pri návrate sa stavíme v historickom meste Tata so zámkom Eszterházyovcov. Počas exkurzie nebude chýbať ochutnávka miestnej gastronómie a vína. Pre tých, ktorí obľubujú kúpanie v termálnych kúpeľoch je možná návšteva najväčšieho stredoeurópskeho akvaparku v Hajdúszoboszló.
Termín GeoWíkendu I je 19. až 21. októbra 2018.
Odborný garant programu: Ladislav Tolmáči
Maximálny počet účastníkov: 37
Minimálny počet účastníkov: 20
Podrobnosti sú v prílohe.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
21.09.2018
#2039

Prílohy k oznamu

GeoWíkend 1 Katedra.pdf [.pdf] 277.12 kB 
© 2011 - 2015