slovensky
english


GeoWíkend V

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

GeoWíkend V
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti organizuje na dni 4. až 6. októbra 2019 GeoWíkend Slovinská rozprávka. Podrobnosti a odkaz na prihlasovací formulár sú v pripojenom súbore.

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
10.01.2019
#2039

Prílohy k oznamu

GeoWíkend V. Slovinsko 2019.pdf [.pdf] 3.14 MB 
© 2011 - 2015