slovensky
english


GeoWíkend III

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu odbor geografia a učitelia geografie.

GeoWíkend III
Katedra regionálnej geografie v spolupráci s Expedičnou sekciou Slovenskej geografickej spoločnosti pokračuje v novom formáte krátkych, finančne nenáročných, víkendových exkurzií.
Počas GeoWíkendov spoznávame exkluzívne lokality, ktoré sú jednoducho dostupné, no veľmi často unikli našej pozornosti.
Tretí GeoWíkend (KRAKOWíkend) sa zameria na jedinečný región Poľska.
Počas KRAKOWíkendu navštívime:
1 Krakov (Hrad Wavel, Univerzitu v Krakove, Sanktuárium Jána Pavla II a i.
2 Wieliczku - soľnú baňu originálnu pamiatku UNESCO.
3 Zakopane - Najväčšie a najvýstavnejšie centrum poľských Tatier

Dátum konania GeoWíkendu III: 22. - 24. február 2019 (piatok, sobota, nedeľa)
Podrobnosti a prihlasovací formulár v priloženom súbore.

Maximálny počet účastníkov: 45
Minimálny počet účastníkov: 20

prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
10.01.2019
#2039

Prílohy k oznamu

GeoWíkend III.pdf [.pdf] 1.5 MB 
© 2011 - 2015