slovensky
english


Tematická kartografia - podmienky na absolvovanie predmetu, prednášky a výsledky riadneho termínu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu ZRR1.

V priloženom nezaheslovanom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu. V ďalších zaheslovaných súboroch (heslo bolo oznámené na prednáške) sú prezentácie z prednášok.
Dňa 4. 12. 2018 sa konal avizovaný písomný test z prednášok (viac v podmienkach absolvovania predmetu).
V príslušnom súbore sú zverejnené výsledky riadneho termínu testu, vrátane výsledkov z cvičení a výsledné hodnotenie predmetu v riadnom termíne. Hodnotenia si môžete prísť zapísať v konzultačných hodinách u doc. Gurňáka.
Opravné termíny záverečného testu sú už zverejnené v AIS - prihlásiť sa na ne možno iba cez AIS. Nahliadnutie do testov a zápis hodnotení bude možný počas nasledujúcich konzultačných hodín:
10. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
15. 1. 2019 (utorok) 13:00-14:00
17. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
22. 1. 2019 (utorok) 12:00-13:30
30. 1. 2019 (streda) 12:00-13:30
7. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-13:30
14. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-14:00

Konkrétne výsledky testov v opravných termínoch už nebudú zverejňované - iba výsledné hodnotenie predmetu v AIS.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2018
#2047

Prílohy k oznamu

Výsledky riadneho termínu + cvičení [.pdf] 477.01 kB 
Prednáška 4 (20.11.) [.pdf] 6.4 MB 
Prednáška 3 (7.11.) [.pdf] 3.37 MB 
Prednáška 2 (9.10.) [.pdf] 3.83 MB 
Prednáška 1 (25.9.) [.pdf] 2.73 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 929.65 kB 
© 2011 - 2015