slovensky
english


Metódy tvorby vedeckej publikácie - zmena termínu

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 2.

V priložených súboroch sú uvedené podmienky absolvovania predmetu a plánovaný harmonogram seminárov počas semestra.
Stretnutie dňa 16. 10. 2018 sa presúva z organizačných dôvodov na 9:00 do B1-528. Prosím nezabudnite si notebooky s nainštalovaným softvérom.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
02.10.2018
#2048

Prílohy k oznamu

Program seminárov [.pdf] 426.11 kB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 67.13 kB 
© 2011 - 2015