slovensky
english


Geopolitický vývoj sveta 1945-2000, zadania, prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG 1 a vzťahuje sa k predmetu Geopolitický vývoj sveta v rokoch 1945 - 2000.

V priložených súboroch sú podmienky absolvovania predmetu, aktuálny zoznam prihlásených tém samostatných prác (posterov). Zverejnené sú prezentácie prebraných prednášok, tohtoročné zadania (postery) a vybrané študentské eseje z uplynulých rokov ako doplnkové študijné texty.
Na skúšky sa treba prihlasovať cez systém AIS. Všetky termíny skúšok sú v systéme AIS. Nahliadnutie do testov a zápis hodnotení bude možný počas nasledujúcich konzultačných hodín:
10. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
15. 1. 2019 (utorok) 13:00-14:00
17. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
22. 1. 2019 (utorok) 12:00-13:30
30. 1. 2019 (streda) 12:00-13:30
7. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-13:30
14. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-14:00

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2018
#2049

Prílohy k oznamu

Hodnotenie zadaní [.pdf] 209.75 kB 
Študentské eseje 3 (2012-2015) k vybraným témam [.pdf] 11.92 MB 
Študentské eseje 2 (2012-2015) k vybraným témam [.pdf] 13.74 MB 
Študentské eseje 1 (2012-2015) k vybraným témam [.pdf] 11.93 MB 
Geopol Postery 3 2018.pdf [.pdf] 13.92 MB 
Geopol Postery 2 2018.pdf [.pdf] 14.56 MB 
Geopol Postery 1 2018.pdf [.pdf] 16.09 MB 
Prednáška Vývoj Blízkeho východu a rozpad ZSSR (19.12.) [.pdf] 8.55 MB 
Prednášky Vývoj 3. sveta 1945-1990 (5.12., 12.12.) [.pdf] 14.2 MB 
Prednášky Sovietsky blok (14.11., 21. 11., 28. 11.) [.pdf] 9.55 MB 
Prednášky Západný svet (24.10., 14.11.) [.pdf] 3.68 MB 
Prednášky Studená vojna (10.10., 17.10., 24.10.) [.pdf] 8.4 MB 
Prednášky Svet po skončení 2. svetovej vojny (3.10., 10. 10.) [.pdf] 4.79 MB 
Zoznam prihlásených tém posterov 30.9. [.pdf] 205.61 kB 
Prednáška 26.9. [.pdf] 9.46 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 608.36 kB 
© 2011 - 2015