slovensky
english


RG sveta Amerika, Afrika

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu uGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu.
Postupne budú zverejňované aj prednášky doc. Gurňáka.
Posledná: Západná a rovníková Afrika

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
06.12.2018
#2050

Prílohy k oznamu

Východná Afrika (28.11.,5.12.) [.pdf] 12.77 MB 
Západná a rovníková Afrika (28.11.) [.pdf] 10.44 MB 
Severná Afrika (21.11.) [.pdf] 11.58 MB 
FG Afriky, historický vývoj Afriky (14.11.) [.pdf] 14.72 MB 
HG vývoj Ameriky (3.10.) [.pdf] 15.52 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 503.74 kB 
© 2011 - 2015