slovensky
english


RG sveta Amerika, Afrika

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu uGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu.
Postupne budú zverejňované aj prednášky doc. Gurňáka.
Posledná: Historicko-geografický vývoj Ameriky

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
03.10.2018
#2050

Prílohy k oznamu

HG vývoj Ameriky (3.10.) [.pdf] 15.52 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 503.74 kB 
© 2011 - 2015