slovensky
english


RG sveta Amerika, Afrika

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu uGE a vzťahuje sa k predmetu Regionálna geografia sveta.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu.
Zverejnené sú prednášky doc. Gurňáka. Pridané sú aj učebné texty z iných univerzít.
Na skúšky sa treba prihlasovať cez systém AIS. Všetky termíny skúšok sú v systéme AIS. Nahliadnutie do testov a zápis hodnotení bude možný počas nasledujúcich konzultačných hodín:
10. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
15. 1. 2019 (utorok) 13:00-14:00
17. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
22. 1. 2019 (utorok) 12:00-13:30
30. 1. 2019 (streda) 12:00-13:30
7. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-13:30
14. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-14:00

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
14.12.2018
#2050

Prílohy k oznamu

Učebné texty k regionálnej geografii sveta [.pdf] 7.47 MB 
Austrália a Oceánia (12.12.) [.pdf] 10.91 MB 
Južná Afrika (5.12., 12.12.) [.pdf] 10.58 MB 
Východná Afrika (28.11.,5.12.) [.pdf] 12.77 MB 
Západná a rovníková Afrika (28.11.) [.pdf] 10.44 MB 
Severná Afrika (21.11.) [.pdf] 11.58 MB 
FG Afriky, historický vývoj Afriky (14.11.) [.pdf] 14.72 MB 
HG vývoj Ameriky (3.10.) [.pdf] 15.52 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 503.74 kB 
© 2011 - 2015