slovensky
english


Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ_RG 2.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu a plánovaný harmonogram prednášok. Postupne budú zverejňované súbory prezentácií k prednáškam.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
08.10.2018
#2054

Prílohy k oznamu

FG Česka 2 (4.10.) [.pdf] 9.17 MB 
FG Česka 1 (27.9.) [.pdf] 11.72 MB 
Podmienky absolvovania predmetu, harmonogram prednášok [.pdf] 1.07 MB 
© 2011 - 2015