slovensky
english


Reg. geografia krajín strednej Európy I (Česko, Poľsko) - prednášky

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ_RG 2.

V priloženom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu a plánovaný harmonogram prednášok. Ďalej sú zverejnené súbory prezentácií k prednáškam.
V príslušných súboroch sú výsledky z testu ČESKO a z testu Poľsko.
Opravné termíny záverečných testov sú už zverejnené v AIS - prihlásiť sa na ne možno iba cez AIS, ale pozor - zároveň treba e-mailom ohlásiť, ktorý test (Česko, Poľsko) idete písať, v opačnom prípade budete písať oba naraz! Nahliadnutie do testov a zápis hodnotení bude možný počas nasledujúcich konzultačných hodín:
10. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
15. 1. 2019 (utorok) 13:00-14:00
17. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
22. 1. 2019 (utorok) 12:00-13:30
30. 1. 2019 (streda) 12:00-13:30
7. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-13:30
14. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-14:00

Konkrétne výsledky testov v opravných termínoch už nebudú zverejňované - iba výsledné hodnotenie predmetu v AIS - pre podrobnejšie informácie si treba prísť osobne na konzultácie.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
21.12.2018
#2054

Prílohy k oznamu

Výsledky testu z RG Poľska 20.12. [.pdf] 344.76 kB 
Regióny Poľska 2 (13.12.) [.pdf] 12.42 MB 
Regióny Poľska 1 (13.12.) [.pdf] 14.08 MB 
Obyvateľstvo a hospodárstvo Poľska (6.12.) [.pdf] 12.77 MB 
Výsledky testu Česko [.pdf] 261.02 kB 
Historicko-geografický vývoj Poľska (29.11.) [.pdf] 22.85 MB 
FG Poľska (15.11.) [.pdf] 13.3 MB 
Doplnkové texty ku Geografii ČR [.pdf] 2.96 MB 
Regióny Moravy 2 a Sliezska (8.11.) [.pdf] 7.63 MB 
Regióny Vysočiny a Moravy 1 (8.11.) [.pdf] 8.77 MB 
Regióny Čiech 3 (25.10.) [.pdf] 12.8 MB 
Regióny Čiech 2 (25.10.) [.pdf] 7.68 MB 
Regióny Čiech 1 (25.10.) [.pdf] 8.5 MB 
Hospodárstvo ČR (18.10.) [.pdf] 4.19 MB 
Obyvateľstvo Česka (18.10.) [.pdf] 3.47 MB 
Historicko-geografický vývoj Česka (11.10.-18.10.) [.pdf] 9.01 MB 
FG Česka 2 (4.10.) [.pdf] 9.17 MB 
FG Česka 1 (27.9.) [.pdf] 11.72 MB 
Podmienky absolvovania predmetu, harmonogram prednášok [.pdf] 1.07 MB 
© 2011 - 2015