slovensky
english


Tematicka kartografia - podmienky cvičenia, zadanie č.1

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu 1ZRR a vzťahuje sa k predmetu Tematická kartografia.

V priložených súboroch si pod dohodnutým heslom nájdete potrebné sumarizované informácie o absolvovaní cvičenia z predmetu vrátane dát k mape č.1

Mgr. Rastislav Cákoci
02.10.2018
#2057

Prílohy k oznamu

TK cvičenie - dáta k mape č.1 [.xlsx] 1.17 MB 
TK cvičenie - mapa č.1 [.pdf] 258.04 kB 
TK cvičenie - pridelené obce [.pdf] 67.98 kB 
TK cvičenie - harmonogram a podmienky [.pdf] 79.65 kB 
© 2011 - 2015