slovensky
english


Špeciálny seminár z regionálnej geografie (5) - povinný poster pre končiacich diplomantov!

Tento oznam je určený pre študijnú skupinu mZ-RG.

Oznamujeme študentom mZ_RG, že na základe rozhodnutia katedry bolo stanovené, že každý v tomto roku končiaci diplomant odboru mZ_RG je povinný prezentovať svoje (čiastkové) výsledky výskumu v rámci spracovávania svojich diplomových tém na zimnej vernisáži posterov (organizuje Mgr. M. Šveda, PhD.). Predpokladaný termín prezentácie je v zápočtovom týždni zimného semestra (presný termín bude včas zverejnený). Účasť na prezentácii posterov je jednou z podmienok získania kreditov za predmet Špeciálny seminár z regionálnej geografie (5) a bude zohľadnená pri hodnotení predmetu.
Poster má obsahovať prezentáciu získaných dát alebo výsledkov a hlavných téz rozpracovanej diplomovej práce ? obsah posteru môže byť stručne okomentovaným sumárom pripravovaných grafických (grafových, kartografických, obrazových) príloh, ktoré by mali tvoriť súčasť finalizovanej diplomovej práce.
Samozrejme príprava posterov by mala byť konzultovaná s vedúcimi diplomových prác.

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
03.10.2018
#2058

© 2011 - 2015