slovensky
english


Historická geografia - podmienky absolvovania a prednášky

Tento oznam sa vzťahuje k predmetu Historická geografia (1ZRR,2ZD,ZS).

V priloženom nezaheslovanom súbore sú uvedené podmienky absolvovania predmetu. V ďalších zaheslovaných súboroch (heslo bolo oznámené na prednáške) budú postupne pribúdať prezentácie z prednášok a postupne bude rozširovaný aj súbor s textami prezentácií. V príslušnom súbore sú aj výsledky "malého" testu z 21. 11. 2018.
Na skúšky sa treba prihlasovať cez systém AIS. Všetky termíny skúšok sú v systéme AIS. Nahliadnutie do testov a zápis hodnotení bude možný počas nasledujúcich konzultačných hodín:
10. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
15. 1. 2019 (utorok) 13:00-14:00
17. 1. 2019 (štvrtok) 10:00-11:00
22. 1. 2019 (utorok) 12:00-13:30
30. 1. 2019 (streda) 12:00-13:30
7. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-13:30
14. 2. 2019 (štvrtok) 12:00-14:00

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
20.12.2018
#2063

Prílohy k oznamu

Text k prednáškam + vybrané kapitoly z iných skrípt [.pdf] 5.82 MB 
Prednáška Vývoj Slovenska od pol. 19. stor. do pol. 20. stor. (19.12.) [.pdf] 17.68 MB 
Prednáška Vývoj sveta a Európy od 2. pol. 19. stor. do pol. 20. stor. (12.12.,19.12.) [.pdf] 17.09 MB 
Prednáška Vývoj Európy v 1. pol. 19. stor. (5.12., 12.12.) [.pdf] 9.08 MB 
Prednáška Slovensko v ranom novoveku (28.11.,5.12.) [.pdf] 9.68 MB 
Výsledky "malého" testu z 21. 11. 2018 [.pdf] 370.3 kB 
Prednáška Svet a Európa v ranom novoveku (21. 11., 28. 11.) [.pdf] 7.15 MB 
Smery historicko-geografického výskumu (21. 11.) [.pdf] 12.12 MB 
Prednáška Slovensko v stredoveku (14. 11.) [.pdf] 9.88 MB 
Prednáška Európa v stredoveku (7. 11., 14. 11.) [.pdf] 10.16 MB 
Prednáška Svet islamu v stredoveku (24. 10.) [.pdf] 5.55 MB 
Prednášky Byzancia (17. a 24. 10.) [.pdf] 4.85 MB 
Prednášky Grécko-rímska civilizácia (10. a 17. 10.) [.pdf] 12.18 MB 
Prednášky Pravek, Starovek (3. a 10. 10.) [.pdf] 11.28 MB 
Podmienky absolvovania predmetu [.pdf] 414.54 kB 
© 2011 - 2015